• „Imam pravo“  Paraćin
  • „Imam pravo“  Paraćin
  • „Imam pravo“  Paraćin
  • „Imam pravo“  Paraćin

Nazad na stranu sa aktivnostima...


„Imam pravo“ Paraćin

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Slađana Gordić, Ivana Bućko i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u prostorijama Opštinske organizacije gluvih i nagluvih  u Paraćinu, 15. i 16. oktobra za korisnike znakovnog jezika. Radionica je održana na znakovnom jeziku i prisustvovalo je  26 gluvih i nagluvih korisnika znakovnog jezika.

Angažovani  u Prevodilačkom servisu, sekretarka i predsednik organizacije,  su se putem sastanka upoznali sa radom Prevodilačkog servisa  u Beogradu i na taj način sa timom prodiskutovali o najvećim izazovima sa kojima se Servis susreće.