• „Imam pravo“ Pirot
  • „Imam pravo“ Pirot
  • „Imam pravo“ Pirot
  • „Imam pravo“ Pirot

Nazad na stranu sa aktivnostima...


„Imam pravo“ Pirot

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Ivana Bućko i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u prostorijama Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih u  Pirotu, 25. i 26. oktobra za korisnike znakovnog jezika.  Radionica je održana na znakovnom jeziku i prisustvovalo je  25 gluvih i nagluvih korisnika znakovnog jezika.

Angažovani  u Prevodilačkom servisu u Pirotu, sekretar organizacije i tumač za znakovni jezik,  su se putem sastanka upoznali sa radom Prevodilačkog servisa  u Beogradu i na taj način sa timom prodiskutovali o najvećim izazovima sa kojima se Servis susreće.