• „Imam pravo“  Leskovac
  • „Imam pravo“  Leskovac
  • „Imam pravo“  Leskovac
  • „Imam pravo“  Leskovac

Nazad na stranu sa aktivnostima...


„Imam pravo“ Leskovac

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Ivana Bućko i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u prostorijama Osnovne organizacije gluvih i nagluvih u Leskovcu  28. i 29. oktobra za korisnike znakovnog jezika. Radionica je održana na znakovnom jeziku i prisustvovalo je  40 gluvih i nagluvih korisnika znakovnog jezika.

Angažovani  u Prevodilačkom servisu, sekretarka organizacije i tumač za znakovni jezik,   su se putem sastanka upoznali sa radom Prevodilačkog servisa  u Beogradu i na taj način sa timom prodiskutovali o najvećim izazovima sa kojima se Servis susreće.