• „Imam pravo“  Novi Sad
  • „Imam pravo“  Novi Sad
  • „Imam pravo“  Novi Sad
  • „Imam pravo“  Novi Sad

Nazad na stranu sa aktivnostima...


„Imam pravo“ Novi Sad

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Senad Sopnić i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u Organizaciji gluvih u Novom Sadu 3. novembra za  korisnike znakovnog jezika.  Radionica je održana na znakovnom jeziku. 42  korisnika znakovnog jezika je prisustvovalo radionici.

Angažovani  u Prevodilačkom servisu, administratorka  i tumači za znakovni jezik,   su se putem sastanka upoznali sa radom Prevodilačkog servisa  u Beogradu i na taj način sa timom prodiskutovali o najvećim izazovima sa kojima se Servis susreće.