• Prvi rođendan Asocijacije
  • Prvi rođendan Asocijacije
  • Prvi rođendan Asocijacije
  • Prvi rođendan Asocijacije

Nazad na stranu sa novostima...


Prvi rođendan Asocijacije

22.aprila 2011.god. Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika proslavila je svoj prvi rodjendan, na kojoj su se okupili članovi ATSZJ u prostorijama Međuopštinske organizacije Saveza gluvih i nagluvih Kragujevca, kako bi obeležili prvu godinu uspešnog rada. Proslavu je uveličala prekrasna torta- poklon naše članice tumača Ivani Đurić -  Tasić iz Paraćina.