• ATSZJ član EFSLI-ja
  • ATSZJ član EFSLI-ja
  • ATSZJ član EFSLI-ja
  • ATSZJ član EFSLI-ja

Nazad na stranu sa novostima...


ATSZJ član EFSLI-ja

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika je 7. decembra 2010. godine primljena u članstvo Evropskog foruma tumača znakovnog jezika (European Forum of Sign Language Interpreters- EFSLI).