• Drugi rođendan Asocijacije
  • Drugi rođendan Asocijacije
  • Drugi rođendan Asocijacije
  • Drugi rođendan Asocijacije

Nazad na stranu sa novostima...


Drugi rođendan Asocijacije

Asocijacija je proslavila je svoj drugi rodjendan, na kojoj su se okupili članovi i prijatelji u prostorijama Gradske organizacije gluvih Beograda.