• ATSZJ Skupština 2012.godine
  • ATSZJ Skupština 2012.godine
  • ATSZJ Skupština 2012.godine
  • ATSZJ Skupština 2012.godine

Nazad na stranu sa novostima...


ATSZJ Skupština 2012.godine

21.aprila 2012.godine održala se sednica izborne Skupštine Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika. Na sednici su izabrani novi članovi Izvršnog Biroa za 2012 - 2014

Desanka Žižić, predsednica
Ivana Bućko, odnosi sa javnošću i propaganda
Vera Jovanović, finansije
Jovana Vujić, koordinatorka timova i komunikacija sa članovima ATSZJ-a
Ivana Marković, komunikacija sa međunarodnim organizacijama