• logo ATSZJ
  • logo ATSZJ
  • logo ATSZJ
  • logo ATSZJ

Nazad na stranu sa novostima...


Novi ATSZJ logo

Od 1. marta Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika koristiti novi logo.


Logo predstavlja tumača na zadatku a plava boja u mnogim kulturama simbolizuje poverenje, dubinu, inteligenciju, veru i istinu. To je boja neba i okeana i često je povezana sa stanjem smirenosti. Opuštajuća je i označava lojalnost i produktivnost.


Plava je već dugo popularna u umetnosti i dizajnu. „Korporativnu“plavu boju koriste velike kompanije, sa velikim uspehom (npr. Microsoft, Nokia, Samsung, Facebook..)


U Kini plava boja simbolizuje besmrtnost, u Kolumbiji novac a na Bliskom istoku predstavlja zaštitničku boju.

Logo je kreirao i donirao mr. Nebojša Jehlička, umetnički direktor i profesor Visoke strukovne škole za propagandu i PR u Beogradu.


Zahvaljujemo se na trudu, radu i lepom „odelu“