• Standardi rada tumača znakovnog jezika
  • Standardi rada tumača znakovnog jezika
  • Standardi rada tumača znakovnog jezika
  • Standardi rada tumača znakovnog jezika

Nazad na stranu sa novostima...


Dokumentovani standardi rada tumača znakovnog jezika

Na skupštini Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, 21. aprila 2012. godine, ustanovljeni su standardi rada tumača znakovnog jezika.

Standardi definišu rad tumača, njihovo angažovanje i smernice za kvalitetnije pružanje prevodilačkih usluga.

PdfStandardi rada tumača znakovnog jezika