• Smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju
  • Smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju
  • Smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju
  • Smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju

Nazad na stranu sa novostima...


Smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju

Na redovnoj godišnjoj EFSLI Skupštini održanoj u Austriji u Beču, 14.9.2012. jednoglasno su usvojene smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju.

Proces kreiranja smernica je trajao godinu dana i u procesu su učestvovali predstavnici nacionalnih organizacija tumača za znakovni jezik.

Smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju sadrže: definicije, zadatke i načine rada tumača koji rade u obrazovnom okruženju i savete nastavnom osoblju koji koriste usluge usmenog prevođenja.


PdfSmernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju