• atszj
  • atszj
  • atszj
  • atszj

Nazad na stranu sa novostima...


Javna rasprava o nacrtu zakona o upotrebi znakovnog jezika

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o upotrebi znakovnog jezika. Javna rasprava o Nacrtu zakona o upotrebi znakovnog jezika sprovodi se u periodu od 17. juna  do 5. jula 2013. godine za predstavnike organa javne vlasti – zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih i drugih, udruženja građana posebno gluvih i nagluvih osoba, stručne javnosti, i druge zainteresovane učesnike.
Učesnici javne rasprave se pozivaju da u naznačenom roku dostavljaju predloge, sugestije, inicijative i komentare na elektronsku adresu: draganas@minrzs.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Beograd, Nemanjina 22-26.
Prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona biće organizovane u Beogradu dana 17, 21 i 25 juna i 5. jula 2013. godine, sa početkom u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

PdfNacrt zakona o upotrebi znankovnog jezika