• smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama
  • smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama
  • smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama
  • smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama

Nazad na stranu sa novostima...


Najava: Promocija knjige i radionica "Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama"

Gradska organizacija gluvih Beograda, Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika i Studentska unija medicinara vas sa zadovoljstvom pozivaju da prisustvujete promociji knjige Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama,  koja će se održati u ponedeljak 28. aprila 2014. godine sa početkom u 10:00 časova u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta, u ulici Dr Subotića starijeg  (I sprat).

Prisutnima će se obratiti: 

- Predstavnik Medicinskog fakulteta
- Predstavnik Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne poitike
- Antonije Veličković, Studentska unija medicinara
- Hari Colja, predsednik Gradske organizacije gluvih Beograda
- Desanka Žižić, urednica knjige „Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama“ i predsednica Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika

U 11h, po završetku promocije, gospodin Mihailo Gordić će realizovati radionicu pod istim nazivnom na znakovnom jeziku. Broj učesnika na radionici je ograničen. Možete se prijaviti na gogb.prijava@gmail.com

Na promociji će biti obezbeđen prevod na srpski znakovni jezik i srpski jezik.

Smernice imaju za cilj da obezbede praktičnu primenu teorijskih okvira na osnovu politike društvene inkluzije. Smernice obuhvataju gluvoću iz društveno-kulturne perspektive i perspektive medicinski  određene nesposobnosti i uvode u tematiku različite grupe unutar sektora koji se bavi pitanjima gluvoće.

Osobe koje su gluve i služe se znakovnim jezikom pripadaju kulturno i lingvistički raznolikoj  zajednici koja se jednostavno zove zajednica Gluvih. One se u pogledu pristupa, susreću sa sličnim problemima kao i osobe koje potiču iz drugačijeg kulturnog i jezičkog okruženja. 
Osobe koje su nagluve obično se poistovećuju sa dominantnom kulturom čujućih, a ipak se svakodnevno suočavaju sa poteškoćama potpune inkluzije. 
Identitet gluve osobe može da bude isti ili da se menja u odnosu na različite faze života. Samo sagledavanjem gluvoće kao velikog kontinuuma različitih pojedinaca, uslužne službe mogu da razumeju heterogenost gluvih osoba i da streme ka pružanju usluga koje uvažavaju individualne potrebe.

Smernice su nastale kao potreba da se o pitanjima vezanim za gluvoću informiše društvena zajednica, prvenstveno zdravstven radnici, ali i drugi koji su profesionalno uključeni u rad sa gluvima ili su intimno vezani za njih.

Projekat je realizovala Gradska organizacija gluvih Beograda u partnerstvu sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika i Studentskom unijom medicinara uz finansijsku podrsku  Ministarstva rada, zaposljavanja i socijanle politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Dodatne informacije na:
gogb.prijava@gmail.com

PdfPlakat - Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama