• UNCRPD
  • UNCRPD
  • UNCRPD
  • UNCRPD

Nazad na stranu sa novostima...


Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom na srpskom znakovnom jeziku

U okviru projekta “Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo” (Right to information - And We have Right to know)” prevedena je UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom na Srpski znakovni jezik. 


Konvencija je dostupna na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=RKlHMa1ldCE


Sažetak konvencje je dostupan na: https://www.youtube.com/watch?v=vMQ0ABScpuo


Projekat realizuje Centar za orjientaciju društva u partnerstvu sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika u saradnji sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda. Projekat su  podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. 


Cilj projekta je da se unaprede kapaciteti i osnaže članovi zajednice Gluvih u Srbiji kako bi aktivno i pod jednakim uslovima učestvovali u društvenom i političkom životu, promociji prava i odgovornosti i doprineli razvojnim procesima na lokalnom nivou.