• Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika

Prevođenje sa znakovnog jezika i na znakovni jezik

Knjiga "Prevođenje sa znakovnog jezika i na znakovni jezik" je osnovno štivo za studente koji se bave usmenim prevođenjem i znakovnim jezikom, tumače koji tek ulaze u profesiju i tumače koji se uveliko bave prevođenjem. Ona predstavlja ...

Detaljnije...

Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik

ATSZJ je od 1. avgusta do 1. novembra sprovodila projekat „Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik“. Opšti cilj projekta je društvena integracija gluvih osoba kroz povećanje njihove samostalnosti i aktivizma, i podizanje ...

Detaljnije...

Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika

U okviru projekta „Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika“ finansiranog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, održane su tokom oktobra i novembra 2011. ...

Detaljnije...

Obuka tumača srpskog znakovnog jezika

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika ATSZJ u saradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i Međunarodne banke za obnovu i razvoj pod projektom „Pružanje unapređenih ...

Detaljnije...

Unapređenje znanja tumača

U septembru 2010. godine realizovana je poseta Desanke Žižić, tumača za znakovni jezik australijskim relevantnim institucijama, ustanovama, agencijama i organizacijama, uz podršku Asocijacije tumača znakovnog jezika Australije(ASLIA), Deaf ...

Detaljnije...