• Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik
  • Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik
  • Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik
  • Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik

Nazad na stranu sa projektima...


Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik

ATSZJ je od 1. avgusta do 1. novembra sprovodila projekat „Standardizacija rada prevodilačkih servisa za znakovni jezik“. Opšti cilj projekta je društvena integracija gluvih osoba kroz povećanje njihove samostalnosti i aktivizma, i podizanje svesti šire zajednice o pravima i potrebama gluvih osoba, njihovim sposobnostima i načinima komunikacije. Specifični ciljevi su poboljšanje rada angažovanih osoba u prevodilačkim servisima znakovnog jezika, uvećana svest kroz edukaciju angažovanih o pravu gluvih osoba i unapređena svest šire javnosti o suštini i značaju socijalnog modela invalidnosti. Osnovne aktivnosti projekta bile su kreiranje osnovnih smernica, tj. priručnika o radu prevodilačkog servisa i održavanje obuka angažovanih u prevodilačkim servisima.


Projekat je sproveden u partnerstvu sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda, Savezom gluvih i nagluvih Srbije a uz finansijsku podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.


Nakon projekta „Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika“ i po preporuci izveštaja o radu prevodilačkih servisa u sedam gradova, javila se velika potreba da se edukativna podrška Prevodilačkim servisima pruži svim servisima na celoj teritoriji Srbije.


Na jednodnevnoj obuci "Kvalitetnom uslugom do jednakih mogućnosti" predstavnici i angažovani u Prevodilačkim servisima širom Srbije imali su priliku da se informišu o radu Beogradskog servisa, o razvoju usluga, politika i procedura, o ulozi tumača i servisa, o pravima gluvih osoba na korišćenje profesionalnog tumača i o mogućnostima mentorstva kroz angažovanje u Asocijaciji.


Predavači na obukama su osnivači i angažovani u Prevodilačkom servisu u Beogradu, Desanka Žižić, Vera Jovanović i Ivana Bućko.


Tim implementacije projekta je uz pomoć politika i procedura Prevodilačkog servisa za znakovni jezik u Beogradu kreirao priručnik za rad u servisima, kako bi servisi u Srbiji imali mogućnost da svoje usluge usklade sa preporukama Prevodilačkog servisa i uslugama koje gluve osobe dobijaju u Beogradu.

 

Priručnik za rad prevodilačkih servisa znakovnog jezika u PDF format možete preuzeti na kraju teksta.


Obuke su bile održane u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Na obukama je prisustvovalo ukupno 84 učesnika iz 30 gradova tj.organizacija. 


Obuke su bile prevođene na srpski znakovni jezik. 


Tumači na obukama su bile Ivana Marković, tumač srpskog znakovnog jezika i administrator Prevodilačkog Servisa u Novom Sadu, Jovana Vujić , tumač Prevodilačkog servisa u Valjevu i Gordana Bugar, tumač Prevodilačkog servisa u Zrenjaninu i Marija Marković, tumač Prevodilaćkog servisa u Beogradu.


Angažovani u servisima koju su prošli obuku su iz sledećih gradova, tj. organizacija: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Sremska Mitrovica, Kikinda, Ruma, Senta, Žabalj, Bečej, Valjevo, Zrenjanin, Aleksinac, Leskovac, Vranje, Pirot, Prokuplje, Kruševac , Paraćin, Negotin, Kosovska Mitrovica, Čačak, Kragujevac, Smederevo, Bela Crkva, Vršac, Požarevac, Jagodina, Pančevo i Kraljevo.


Obuci u Beogradu su prisustvovali predstavnici Asocijacije tumača Vojvodine, Asocijacije tumača crnogorskog znakovnog jezika i predstavnici nevladine organizacije „EGAL“.


PdfPriručnik za rad prevodilačkih servisa znakovnog jezika, 2012