• smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama
  • smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama
  • smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama
  • smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama

Nazad na stranu sa projektima...


U susret zdravlju

U okviru projekta „U susret zdravlju“ koji je realizovala Gradska organizacija gluvih Beograda u partnerstvu sa Studentskom unijom medicinara i našom organizacijom, finansiranog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, objavljena je knjiga “ Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama” i održana je radionica koja je imala za cilj da učesnike upozna sa  Zajednicom Gluvih i načinima komunikacije sa gluvim i nagluvim osobama. 

28. aprila 2014. godine u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta je održana promocija knjige Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama.

Prisutnima su se obratili:  
- Profesor doktor Zoran Todorović, predsednik Bioetičkog društva
- Antonije Veličković, predstavnik Studentske unija medicinara
- Hari Colja, predsednik Gradske organizacije gluvih Beograda
- Desanka Žižić, urednica knjige i predsednica Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika

Snimak sa promocije možete pogledati na sledećem linku :

Po završetku promocije, gospodin Mihailo Gordić je realizovao radionicu pod istim nazivnom na znakovnom jeziku. Na radionici su učestvovali studenti Medicinskog fakulteta i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Knjiga Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama predstavlja prevod i adaptaciju knjige „Guidelines for working with people who are Deaf and hard of hearing“. Tvorac ove publikacije je bolnica Princess Alexandra Hospital Metro South Health Service District, odsek za brigu o mentalnom zdravlju, Centar za izuzetnost, Nacionalna konsultantska služba za pitanja gluvoće i mentalnog zdravlja. 
Knjigu je prevela Dragana Raičević, a urednice knjige su Danica Jaslar i Desanka Žižić.

Knjiga ima za cilj da obezbedi praktičnu primenu teorijskih okvira na osnovu politike društvene inkluzije. Smernice obuhvataju gluvoću iz društveno-kulturne perspektive i perspektive medicinski  određene nesposobnosti i uvode u tematiku različite grupe unutar sektora koji se bavi pitanjima gluvoće.

Osobe koje su gluve i služe se znakovnim jezikom pripadaju kulturno i lingvistički raznolikoj  zajednici koja se jednostavno zove zajednica Gluvih. One se u pogledu pristupa susreću sa sličnim problemima kao i osobe koje potiču iz drugačijeg kulturnog i jezičkog okruženja. Osobe koje su nagluve obično se poistovećuju sa dominantnom kulturom čujućih, a ipak se svakodnevno suočavaju sa poteškoćama potpune inkluzije. 

Identitet gluve osobe može da bude isti ili da se menja u odnosu na različite faze života. Samo sagledavanjem gluvoće kao velikog kontinuuma različitih pojedinaca, uslužne službe mogu da razumeju heterogenost gluvih osoba i da streme ka pružanju usluga koje uvažavaju individualne potrebe.

Smernice su nastale kao potreba da se o pitanjima vezanim za gluvoću informiše društvena zajednica, prvenstveno zdravstveni radnici, ali i drugi koji su profesionalno uključeni u rad sa gluvima ili su intimno vezani za njih.


"Verujem da će ove smernice biti podrška stručnim licima u pružanju usluga gluvim korisnicima. I, mada sam svestan da je put do pristupačnosti ispunjen izazovima, uveren sam da će ovo štivo pomoći stručnjacima da ostvare bolje rezultate. Samim tim, nadam se da će primena različitih preporuka u mnogome unaprediti živote gluvih osoba.."
Dr Aaron Groves,
viši direktor, Ogranak za brigu o mentalnom zdravlju

"U globalu, ovaj priručnik je jedinstveno delo koje daje širi prikaz problema i potreba različitih kategorija osoba sa invaliditetom i, što je za nas najinteresantnije, „pretresa“ mnoge vitalne probleme gluvih osoba. Priručnik na plastičan i opušten način ukazuje na prisutni problem - potrebu i istovremeno doprinosi da se stručnjaci raznih profila sve više bave naučnim istraživanjem vezanim za posledice gluvoće."
Mile Crevar 
Gluva osoba

"Ove smernice predstavljaju nešto potpuno novo za naše prostore i nastale su delom iz potrebe, a mnogo više iz želje da se približe dve možda neopravdano odvojene zajednice, Gluvi i čujući, odvojene ne nerazumevanjem, nego neznanjem. Ove smernice su tu da odgovore na sva pitanja koja su ostala otvorena jer na njih nije imao ko da odgovori."
Antonije Veličković,
student šeste godine Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu i član
Koordinacionog odbora SUMC-a.

Knjigu u PDF formatu možete preuzeti na našem vebsajtu. 
Ukoliko želite knjigu u nekom drugom formatu, molimo vas da nas kontaktirate na office@atszj.org.rs  

PdfSmernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama