• inkluzivna kultura
  • inkluzivna kultura
  • inkluzivna kultura
  • inkluzivna kultura

Nazad na stranu sa projektima...


Inkluzivna kultura

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika, u partnerstvu sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda, od aprila do jula 2014. godine realizovala je projekat „Inkluzivna kultura – uključivanje gluvih i nagluvih osoba u društvenu zajednicu putem dostupnih kulturnih sadržaja“. Projekat je sproveden uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i imao je za cilj povećanje nivoa socijalne uključenosti i smanjenje socijalne barijere prema gluvim i nagluvim osobama kroz dostupne sadržaje.


Tokom četiri meseca, u sedam beogradskih ustanova kulture, predstave i muzejske postavke su učinjene dostupnim korisnicima i korisnicama srpskog znakovnog jezika. U saradnji sa Narodnim pozorištem i Operom i teatrom Madlenianum, prevedene su tri pozorišne predstave: Kovači, Uspavanka za Vuka ničijeg i Ledeni svitac. Oba pozorišta su pokazala veliku zainteresovanost i želju da ovo postane praksa i da se nastavi u narednim sezonama.


Takođe, Konak kneginje Ljubice, odnosno Muzej grada Beograda, Muzej Nikole Tesle, Muzej afričke umetnosti i Centar za promociju nauke su bili gostoljubivi i omogućili da se njihove stalne postavke prevedu na srpski znakovni jezik. Nažalost, nije bilo mogućnosti da i još nekoliko beogradskih muzeja učestvuje u realizaciji projekta uprkos iskazanoj želji i pokazanoj spremnosti da otvore širom vrata.


Na ovaj način su pripadnici i pripadnice zajednice Gluvih imali priliku da, na svom maternjem jeziku, prate predstavei vođene muzejske postavke i time budu ravnopravno uključeni u društvenu i kulturnu zajednicu grada. U nadi da će se ponovo ukazati prilika za sličnim projektom i da će ovakva potreba biti prepoznata kao neophodna, strpljivo čekamo novu pozorišnu sezonu.