• Obuka 2015
  • Obuka 2015
  • Obuka 2015
  • Obuka 2015

Nazad na stranu sa projektima...


Obuka tumača srpskog znakovnog jezika

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) je u periodu od 12. do 14. juna 2015. godine realizovala trodnevnu vikend obuku za tumače srpskog znakovnog jezika.

Projekat „Obuka tumača srpskog znakovnog jezika“ su podržali Ministarstvo za rad, zaopšljavanaje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, i Vojvođanska banka, koja je za potrebe održavanja projekta Asocijaciji tumača SZJ ustupila na korišćenje sopstveni Trening centar na Paliću.

Obuka je nosila naziv: „Etičke dileme i profesionalno ponašanje: kritičke prespektive“, a vodiila ju je gospođa Marinela Salami, sertifikovani trener za tumače znakovnog jezika i tumač italijanskog znakovnog jezika.

Pomenutu obuku je pohađalo 16 tumača znakovnog jezika iz različtih gradova Republike Srbije, iz Novog Sada, Beograda, Valjeva, Čačka, Kragujevca, Paraćina i Kosovske Mitrovice, koji su angažovani u Prevodilačkim servisima za znakovni jezik koji postoje pri lokalnim organizacijama gluvih i nagluvih osoba i koji se svakodnevno bave pružajnjem usluga prevođenja sa i na srpski znakovni jezik.

Realizacija glavnih ciljeva ovog projekta (razvijanje svesti o profesiji tumača među samim tumačima, pružanje prevodilačkih usluga visokog kvaliteta i formiranje teritorijalno rasprostranjene mreže kvalifikovanih tumača znakovnog jezika) je omogućena kroz kritički osvrt na samu suštinu profesije tumača znakovnog jezika, kroz razmatranje nekoliko veoma važnih pitanja vezanih za Etički kodeks i profesionalno ponašanje i, naravno, kroz razmenu iskustva sa kolegama tumačima iz drugih gradova u Srbiji.