• Zakon o upotrebi znakovnog jezika
  • Zakon o upotrebi znakovnog jezika
  • Zakon o upotrebi znakovnog jezika
  • Zakon o upotrebi znakovnog jezika

Nazad na stranu sa projektima...


Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na SZJ i promocija profesije tumača znakovnog jezika

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) u saradnji sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda je realizovala projekat “Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik i promocija profesije tumača znakovnog jezika”. Projekat su podržali Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore.

Cilj projekta je da se kroz prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik osnaže članovi zajednice gluvih u Srbiji, kako bi aktivno i pod jednakim uslovima učestvovali u društvenom i političkom životu, promociji prava i odgovornosti i doprineli razvojnim procesima na lokalnom nivou. Takođe je cilj da se podigne svest šire javnosti kroz upoznavanje sa pravima gluvih osoba koja su garantovana Zakonom o upotrebi znakovnog jezika u Republici Srbiji i načinom njihovog ostvarivanja, sa ciljem njegove pune implementacije.

Prevod Zakona možete pogledati i preuzeti na sledećim linkovima:

i

U okviru projekta objavljene su Preporuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama i saradnju sa tumačima za znakovne jezike koja široku populaciju upoznaje sa profesijom tumača za znakovni jezik, zajednicom gluvih i njihovim pravima.

PdfPreporuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama i saradnju sa tumačima za znakovne jezike