• Festival poezije na szj
  • Festival poezije na szj
  • Festival poezije na szj
  • Festival poezije na szj

Nazad na stranu sa projektima...


Festival poezije na znakovnom jeziku

Projekat „Festival poezije na znakovnom jeziku", Asociacija tumača srpskog znakovnog jezika je realizovala uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. 

Festival se prvi put organizuje ne samo u Srbiji već i u regionu. Predstavlja Uveoma značajnu priliku za afirmaciju znakovnog jezika i to kreativnih i umetničkih potencijala znakovnog jezika kao osnovnog obeležja kulture i stvaralaštva Gluvih čime se suzbijaju predrasude vezane za znakovni jezik i afirmiše celokupna kultura i stvaralaštvo Gluvih. 10 korisnika znakovnog jezika će po prvi put imati priliku da poetskim  minijaturama podele sa publikom svoj doživljaj stvarnosti, umetnosti i kulture. Festival ima za cilj i da osnaži zajednicu Gluvih da u budućnosti razvije ovu aktivnost u tradicionalni festival koji bi afirmisao stvaralaštvo na znakovnom jeziku i sam znakovni jezik a ujedno značajno doprineo obogaćivanju kulturne ponude Beograda i Srbije.

U okviru projekta „Festival poezije na znakovnom jeziku“ nastala je i publikacija „Smernice za prevođenje u izvođačkim umetnostima i u medijima“. Publikacija je namenjena svima onima koji žele da svoje sadržaje u oblasti izvođačkih umetnoti i medija  učine dostupnim gluvim i nagluvim osobama - korisnicima znakovnog jezika,putem prevoda na srpski znakovni jezik, kao i tumačima za znakovni jezik koji žele da se bave prevođenjem u ovim oblastima. 

Kako je za uspešnu realizaciju ovakvih projekata neophodna saradnja sa zajednicom gluvih, osim smernica i preporuka za prevođenje u izvođačkim umetnostima i u medijima, ova publikacija  vam  možete upoznati i sa opštim preporukama za komunikaciju i saradnju sa gluvim i nagluvim osobama.

PdfSmernice za prevodjenje u izvodjačkim umetnostima i u medijima