• Unapređenje znanja tumača
  • Unapređenje znanja tumača
  • Unapređenje znanja tumača
  • Unapređenje znanja tumača

Nazad na stranu sa projektima...


Unapređenje znanja tumača

U septembru 2010. godine realizovana je poseta Desanke Žižić, tumača za znakovni jezik australijskim relevantnim institucijama, ustanovama, agencijama i organizacijama, uz podršku Asocijacije tumača znakovnog jezika Australije(ASLIA), Deaf society New South Wels i Minstarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Studijski program je obuhvatio godišnju konferenciju Asocijacije tumača znakovnog jezika Australije i obuku predavača nakon konferencije, treninge u okviru Master studija programa “tumač znakovnog jezika” na Mekvari Univerzitetu kao i sastanke sa predstavnicvima relevantnih agencija, kompanija, ustanova koje pružaju usluge prevođenja i usluge podrške gluvim i nagluvim osobama na teritoriji Nju Saut Velsa i Kvinslenda. 

Neke od poseta su se odnosile na pitanja organizacije servisa tumača, a informacije stečene tokom tih poseta će se koristiti kao smernice u implementaciji određenih rešenja. Nabaljena literatura i DVD materijali će doprineti usavršavanju tumača na polju prevođenja.

Na kraju teksta u PDF formatu možete preuzeti  opširniji izveštaj studijskog putovanja. 

Nabaljena literatura je sledeća:

1. Sign language interpreting: theory and practice in Australia and New Zealand
Autori knjige su: dr. Jamina Napier,Della Goswell, Rachel McKee
2. International Perspectives on Sign Language Interpreter Education
Urednik knjige je dr. Jamina Napier
3. Sign Language Interpreting: Deconstructing The Myth Of Neutrality
Autori knjige je: Melanie Metzger
4. Interpreting In Legal Settings
Autori knjige su: Debra Russell, Sandra Beatriz Hale
5. Reading Between The Signs: Intercultural Communication For Sign Language Interpreters
Autor knjige je: Anna Mindess
6. Interpreting Interpreting: Studies And Reflections On Sign Language Interpreting
Autori knjige su: Frank Harrington, Graham Turner
7. DVD komplet (4 diska) Sign of Success
Grifit Univerzitet (Griffith University)

Literatura je dostupna svim članovima ATSZJ.

PdfIzveštaj sa studijske posete Australiji 2010