• skupstina 2017
  • skupstina 2017
  • skupstina 2017
  • skupstina 2017

Nazad na stranu sa aktivnostima...


ATSZJ Skupština 2017

Sedma Skupština Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika se održala u Beogradu, 22. aprila 2017. godine.

U okviru ovogodišnje skupštine prezentovan je projekat “Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik i promocija profesije tumača znakovnog jezika” . 

U okviru uvodnog dela predstavnica Balkana u  Svetskom udruženju tumača znakovnog jezika i predsednica Evropskog foruma tumača znakovnog jezika su održale prezentacije o radu organizacija.

U radnom delu Skupštine izabrani su novi članovi Izvršnog Biroa, Dragana Stojilković i Mirjana Martinović, usvojen je  izveštaj o radu za 2016, kao i  finansijski prikaz za 2016 i strateški plan za period od 2016. do 2018. godine. 

Članovi Asocijacije zapisnik sa Skupštine i sve prateće dokumente mogu dobiti  po zahtevu imejlom.