• Izvrsni biro

Izvršni biro 2017 - 2018

Vera Jovanović, predsednica

vera.jovanovic@atszj.org.rs

 

Marija Marković, potpredsednica

marija.markovic@atszj.org.rs

 

Nenad Prodanović, komunikacija sa organizacijama

nenad.prodanovic@atszj.org.rs

 

Mirjana Martinović

mirjana.martinovic@atszj.org.rs

 

Dragana Stojilković

dragana.stojilkovic@atszj.org.rs

 

Pridruženi članovi Izvršnog biroa 2016 - 2018

Mihailo Gordić, gluvi tumači

mihailo.gordic@atszj.org.rs

 

Dragana Raičević, istrazivanja i dokumenatovanja na polju srpskog znakovnog jezika

dragana.raicevic@atszj.org.rs

 

Desanka Žižić, Izvršna direktorka

desanka.zizic@atszj.org.rs

Izvršni biro 2012 - 2016

Vera Jovanović, Marija Marković, Nenad Prodanović, Katarina Vučenović, Nada Jeftović

Izvršni biro 2010 - 2012

Ana Lukić, Vera Jovanović, Svetlana Pešić, Desanka Žižić i Ivana Marković