• ZZPL
  • ZZPL
  • ZZPL
  • ZZPL

Nazad na stranu sa novostima...


Obuka o zaštiti podataka o ličnosti za predstavnike organizacija civilnog društva

U okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti“ koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) sprovode u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik), a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Delegacije Evropske unije u Srbiji, u Kovačici je od 01. do 04.06. 2012. godine održana obuka za predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) za rad u oblasti zaštite podataka o ličnosti na kojoj su prisustvovale tumači srpskog znakovnog jezika: Jovana Vujić iz Valjeva ispred Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika i Ivana Đurić – Tasić iz Paraćina kao predstavnica Prevodilačkih servisa srpskog znakovnog jezika. 

Ova obuka unapređuje kapacitete OCD širom Srbije i osnažuje ih da prate i zagovaraju pravilnu obradu ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), kao i da pruže pravnu pomoć građanima i drugim organizacijama radi efikasne zaštite privatnosti građana u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Na obuci je učestvovao ukupno 21 predstavnik OCD iz ukupno osam gradova i opština sa teritorije Srbije. Obuku je otvorio Poverenik Rodoljub Šabić i tom prilikom pozvao učesnike da pruže podršku ovoj instituciji u ostvarivanju svog mandata.

Predavači na obuci su bili predstavnici Službe Poverenika, a teme koje su se obrađivale na obuci su bile, između ostalog: 
  • osnovna načela ZZPL; 
  • prava građana u pogledu obrade podataka; zaštita podataka o ličnosti na internetu; 
  • postupanje medija i OCD u skladu sa ZZPL; 
  • odnos prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava na slobodan pristup informacijama; 
  • iznošenje podataka o ličnosti iz zemlje, i dr.