• SRPSZJ
  • SRPSZJ
  • SRPSZJ
  • SRPSZJ

Nazad na stranu sa novostima...


Obuke "Kvalitetnom uslugom do jednakih mogućnosti"

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika u partnerstvu sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda, u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije, a uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalne politike (MRSP), Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, realizuje projekat “Standardizacija rada Prevodilačkih servisa za znakovni jezik”. U okviru projekta planirano je da se sprovedu tri jednodnevne obuke pod nazivom " Kvalitetnom uslugom do jednakih mogućnosti" u Beogradu, Novom Sadu i Nišu za sve angažovane u Prevodilačkim servisima u Republici Srbiji (administratore i tumače za znakovni jezik) i tumače – članove ATSZJ-a koji nisu angažovani u Servisima.

Sve osobe koje se odazovu pozivu na obuku će po završetku obuke dobiti osnovne informacije i priručnik koji će im omogućiti da razvijaju Servis i prevodilačku uslugu u skladu sa očekivanim standardima prevodilačke usluge zajednice gluvih u Evropi i principima Evropske Unije Gluvih, kao i Svetske Federacije Gluvih.  Obuka angažovanih u Servisu, osim regionalnog umrežavanja i razmene iskustava, ima za cilj da olakša rad Servisa i da omogući Servisima da na pravi način izveštavaju Ministarstvo rada i socijalne politike, koji im dalje osigurava kontinuirano finansiranje preko projektinih aktivnosti Saveza gluvih i nagluvih Srbije, tj. MRSP-a. Svi učesnici će na samoj obuci dobiti sertifikat o učešću.

Teme obuke :

• Prava zagarantovana Ustavom i zakonima a koja se odnose na korišćenje znakovnog jezika;
• Prava koje gluve osobe mogu da realizuju korišćenjem usluga tumača znakovnog jezika;
• Uloga, odgovornost i obaveze angažovanih u Servisu;
• Etički kodeks tumača za znakovni jezik i načelo diskrecije u saradnji Servisa sa korisnicima;
• Rad sa bazom podataka, radnom listom i upitnicima;
• Izveštavanje o radu servisa;
• Izazovi i postignuća servisa u lokalnim sredinama.

Uloga tima za implementaciju projekta je da pored obuke podrži rad angažovanih u Servisima, a uloga Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika u  saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije je da podrži sve napore lokalnih organizacija na putu izjednačavanja prava zajednice gluvih na korišćenje tumača za znakovni jezik, , kako bi se što veći broj korisnika znakovnog jezika aktivno uključio u promociju svojih prava I koristili tumača u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom kao i  komunikacijske inkluzije u lokalnoj zajednici. 

Na obukama će prisustvovati predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, predsednik i sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Predavači na obuci su članovi tima Prevodilačkog servisa za znakovni jezik u Beogradu.

Obuke će se prevoditi na srpski znakovni jezik.

Obuke će se održati:

18. septembra u Gradskoj organizaciji gluvih i nagluvih u Nišu, Barska 8

21. septembara u Organizaciji gluvih u Novom Sadu, Miletićeva 18

24. septembra u Gradskoj ogranizaciji gluvih u Beogradu, Svetog Save 16 -18

Učešće na obuci mogu da prijave svi angažovani u Servisima širom Srbije i tumači koji nisu angažovani u Servisu a članovi su Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika.

ATSZJ pokriva troškove puta i obezbeđuje materijal kao i osveženje tokom trajanja obuke. 

Prijava je otvorena do 25. avusta 2012. godine. 

Prijavu možete dostaviti na: asocijacijatumacaszj@gmail.com

Molimo Vas da u  Vašoj prijavi dostavite datum i mesto obuke koju želite da pohađate, imena i funkcije angažovanih u Servisu i kontakt telefon i imejl osobe zadužene za kontakt.

Obuke su ograničene na 25 osoba po obuci i svi koji se kasnije prijave, možda neće biti u prilici da pohađaju obuku koja im po lokaciji ili datumu najviše odgovara. 

Pozivamo Vas da se što pre prijavite kako biste rezervisali svoje mesto na obuci.

Prijave nakon 25. avgusta neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese asocijacijatumacaszj@gmail. com