• Reč je spona
  • Reč je spona
  • Reč je spona
  • Reč je spona

Nazad na stranu sa novostima...


Najava: implementacija projekta „Reč je spona “

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ), u partnerstvu sa Udruženjem preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (UIPS), a uz podršku Sekretarijatа za socijalnu zaštitu grada Beograda, od oktobra 2014. godine realizuje projekat „Reč je spona “. 
Projekat ima za cilj da unapredi kompetencije članova stručnih timova koji sprovode mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 24 grada u Republici Srbiji, sticanjem znanja i veština komunikacije sa gluvim i nagluvim osobama.

Tokom šest nedelja, u prostorijama UIPS-a, stručnjaci koji neposredno rade sa osobama sa invaliditetom će se upoznati sa kulturom zajednice Gluvih i sa osnovama srpskog znakovnog jezika u cilju unapređenja komunikacijskih veština. 

Pdfliflet - Reč je spona