• moj jezik
  • moj jezik
  • moj jezik
  • moj jezik

Nazad na stranu sa novostima...


Najava događaja: Međunarodni dan ljudskih prava „Moj jezik: Srpski znakovni jezik“

Udruženje građana – Služba, Centar za orijentaciju društva – COD, Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika i Gradska organizacija gluvih Beograda obeležavaju Međunarodni dan ljudskih prava pod nazivom „Moj jezik: Srpski znakovni jezik“ u Beogradu 10. decembra 2014. godine u Mikser House (Karađorđeva 46) sa početkom u 12h


Organizacije okupljenje u okviru projekta “Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo” (Right to information - And We have Right to know) koji podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije prezentovaće Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom na srpskom znakovnom jeziku i promotivni video materijal koji prikazuje prava gluvih i nagluvih u Srbiji koja nisu na odgovarajućem nivou.


U Republici Srbiji još nije usvojen Zakon o upotrebi srpskog znakovnog jezika iako je njegova izrada započela još 2009 godine. Usled nedostatka odgovarajućeg zakonskog okvira, zajednica Gluvih je izložena različitim formama diskriminacije i nije u dovoljnoj meri uključena u širok spektar društvenih procesa na jednakim osnovama. 


UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom definiše znakovne jezike i izjednačava ih sa govornim jezicima. Zajednici Gluvih je zagarantovano pravo na informisanje na znakovnom jeziku i pravo da na jednakim osnovama u odgovarajućim formama podrške pristupe informacijama.


Govore:

Petar Petrović, Udruženje Služba

Goran Lončar, Centar za orijentaciju društva - COD

Desanka Žižić, Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika

Mihailo Gordić – Gradska organizacija gluvih Beograd

 

Video najavu možete pogledati ovde.