• etički kodeks
  • etički kodeks
  • etički kodeks
  • etički kodeks

Nazad na stranu sa novostima...


Poziv za učešće na projektu „Obuka tumača srpskog znakovnog jezika“

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) sprovodi projekat pod nazivom „Obuka tumača srpskog znakovnog jezika“ uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Ciljevi ovog projekta su: razvijanje svesti o profesiji tumača među samim tumačima, pružanje prevodilačkih usluga visokog kvaliteta, poboljšanje položaja gluvih osoba kroz ostvarivanje prava na komunikaciju na maternjem (znakovnom) jeziku i formiranje teritorijalno rasprostranjene mreže kvalifikovanih tumača znakovnog jezika.

U okviru projekta Asocijacija krajem maja meseca 2015. godine, u Novom Sadu, realizuje trodnevnu vikend obuku za tumače srpskog znakovnog jezika.

Obuka će se baviti temom Etičkog kodeksa tumača znakovnog jezika i vodiće je tumač italijanskog znakovnog jezika i sertifikovani trener za tumače znakovnog jezika, Marinela Salami.

Obuka će biti na engleskom govornom jeziku i prevodiće se na srpski znakovni jezik.

Mogućnost učešća na obuci će imati 15 tumača i prevodilaca znakovnog jezika iz Republike Srbije koji su:

redovni ATSZJ članovi  
tumači koji se aktivno bave pružanjem usluga prevođenja sa i na srpski znakovni jezik

Prednost imaju tumači koji su angažovani u Prevodilačkim servisima u okviru lokalnih organizacija gluvih i nagluvih. 

Ova obuka predstavlja jedinstvenu priliku za tumače iz Srbije da steknu adekvatna znanja iz područja Etike tumača znakovnog jezika od jednog od najvećih evropskih stručnjaka za oblast prevođenja sa i na znakovni jezik i da na jedinstven način razmene iskustva i eventualne etičke dileme sa ostalim kolegama.

Sve troškove učešća na obuci snosiće Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika.

Pozivamo sve zainteresovane redovne članove ATSZJ da kratku prijavu sa svojim osnovnim podacima (ime, prezime, mesto boravka, Prevodilački servis u kom su angažovani, broj telefona i imejl adresa) pošalju najkasnije do 30.01.2015. na imej adresu: ivana.markovic@atszj.org.rs

Konačan spisak učesnika biće objavljen 10.02.2015. godine.

Prijavite se!