• Trening za trenere
  • Trening za trenere
  • Trening za trenere
  • Trening za trenere

Nazad na stranu sa novostima...


Poziv za učešće na projektu: “Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo” Trening za trenere (4 – 6 mart 2015. Beograd)

Centar za orijentaciju društva – COD u partnerstvu sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika– ATSZJ organizuje - Trening za trenere i poziva gluve i nagluve osobe da se prijave  i budu deo serije treninga kako bi postali edukatori iz oblasti ljudskih prava. Projektom su predviđena dva trodnevna modula ukupno šest trening dana.
Oblasti koje će se tokom Treninga za trenere izučavati su:

 - Izgradnja trenerskih veština
 - Ljudska prava
 - Invalidnost kao pitanje ljudskih prava
 - Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
 - Javno zastupanje i lobiranje
 - Monitorng ljudskih prava

Ovim pozivom i realizacijom Treninga za trenere (ToT) cilj je da se stvori grupa trenera koji će u budućnosti moći da prenose znanja iz oblasti ljudskih prava.  Učesnici koji završe ToT trening sesije će delovati kao dalja podrška izgradnji kapaciteta lokalnih aktera kako bi se dalje stimulisao aktivizam u lokalnih zajednicama i opštinama oje su određene ovih projektom.

Poziv na srpskom znakovnom jeziku u video formatu možete da preuzmete sa youtube kanala Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika koji se nalazi na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=gx3u3J2Nqjg

Učestvovanje na svim sesijama u okviru treninga je obavezno za sve učesnike. Prevoz i smeštaj za učesnike izvan Beograda biće obezbedjeni od strane organizatora.

Molimo sve zainteresovane gluve i nagluve osobe da se prijave najkasnije do 25. 02. 2015. slanjem aplikacionog forumalara na trening@cod.rs

Možete se prijaviti i putem video poruke, tako što snimite odgovore iz aplikacionog formulara, postavite link na internet (npr. Youtube) i potom link pošaljete na  email.  Molimo vas zbog veličina video poruka da ih ne saljete direktno putem email-a.

Rezultati prijava biće objavljeni 27.02. 2015.

Za vise informacija molimo Vas da kontaktirate projektni tim:

Desanka Žižić
desanka.zizic@atszj.org.rs
tel/sms 063 334 689
www.atszj.org.rs

Goran Lončar
goran.loncar@cod.rs
tel/sms 063 211 886
www.cod.rs

PdfAplikacioni formular za ToT 2015