• Znakuj
  • Znakuj
  • Znakuj
  • Znakuj

Nazad na stranu sa novostima...


Usvojen Zakon o upotrebi znakovnog jezika

Usvajanje Zakona treba da omogući puno uključivanje u sve društvene tokove gluvih osoba ravnopravno sa drugima, jer im se jedino na taj način omogućava ostvarivanje prava, obaveza i pravnog interesa u različitim postupcima pred javnim službama, u obrazovnom procesu, kod poslodavca i u svim drugim slučajevima.Takođe se reguliše upotreba znakovnog jezika u političkom životu, obrazovno vaspitnom radu i drugim oblastima.

Zanimanje: "tumač za znakovni jezik" će se naći u nomenklaturi zanimanja.

Zakonom se, pored ostalog, predviđaju kazne od 200.000 do 500.000 dinara za pravna lica koja zabrane ili onemoguće upotrebu znakovnog jezika u ustanovama obrazovanja, usluge tumača kod poslodavca, u udruženjima, savezima i javnim službama.

Tekst Zakona o upotrebi znakvonog jezika u PDF formatu možete preuzeti na našem vebsajtu.  

PdfZakon o upotrebi znakovnog jezika