• Otvorena vrata
  • Otvorena vrata
  • Otvorena vrata
  • Otvorena vrata

Nazad na stranu sa novostima...


Otvorena vrata - sajam kulture na srpskom znakovnom jeziku

Povodom obeležavanja Međunarodne nedelje gluvih i Međunarodnog dana znakovnih jezika Gradska organizacija gluvih Beograda i Kulturno umetničko društvo gluvih Beograda „Radivoj Popović“, u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije i Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Gradskog sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizuju 23. septembra 2019. godine „Otvorena vrata – sajam kulture na srpskom znakovnom jeziku“ u Ustanovi kulture Stari grad – Parobrod, u ulici Kapetan Mišina 6a. 

Seminar „Srpski znakovni jezik u ustanovama kulture“

Na Sajmu kulture na srpskom znakovnom jeziku ćemo imati priliku da se kroz prepodnevnu i popodnevnu sesiju upoznamo sa specifičnostima zajednice gluvih, srpskim znakovnim jezikom i kulturom i tradicijom zajednice gluvih, kao i najznačajnijim izazovima u upotrebi srpskog znakovnog jezika u Republici Srbiji.

Okrugli sto „Pravo na znakovni jezik za sve“

Na okruglom stolu ćemo se upoznati sa praksom i aktivnostima u oblasti pružanja podrške razvoju kulturnog stvaralaštva gluvih kao i primerima dobre prakse i podrške dostupnim kulturnim sadržajima za gluve osobe u Beogradu i Srbiji i čućemo koji su izazovi, ideje i predlozi u unapređenju kulturnog sadržaja u našoj zemlji. 
Zajednica gluvih u Beogradu je već nekoliko godina u svom radu posvećena upravo ovim pitanjima i kroz brojne projekte i partnerstva nastoji da unapredi situaciju na polju dostupnosti kulture i  umetnosti za gluve i nagluve osobe, kao i da radi na afirmaciji kulture i stvaralaštva gluvih na srpskom znakovnom jeziku, podstičući svoje članove, gluve i nagluve osobe, na preuzimanje aktivne i liderske pozicije u planiranju i realizaciji aktivnosti čime se, u svakoj fazi realizacije, obezbeđuje povratna informacija o kvalitetu realizovanih programa i sledećim koracima. 

Obeležavanje Međunarodne nedelje gluvih kao i Međunarodnog dana znakovnih jezika za cilj imaju promociju srpskog znakovnog jezika kao prvog jezika gluvih osoba u Srbiji, koji je prema tome pravo, a ne samo opcija.