• Obuka tumača srpskog znakovnog jezika
  • Obuka tumača srpskog znakovnog jezika
  • Obuka tumača srpskog znakovnog jezika
  • Obuka tumača srpskog znakovnog jezika

Nazad na stranu sa projektima...


Obuka tumača srpskog znakovnog jezika

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika ATSZJ u saradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i Međunarodne banke za obnovu i razvoj pod projektom „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ (DILS), realizovala je projekat pod nazivom „Obuka tumača srpskog znakovnog jezika“.

U okviru projekta sprovedene su tri vikend obuke koje su tumačima za znakovni jezik pružile priliku da u toku realizacije projekta primene stečeno znanje u lokalnim sredinama. 25 tumača je bilo uključeno u edukativni deo projekta iz 14 gradova i opština, iz Subotice, Zrenjanina, Novog Sada, Beograda, Valjeva, Čačka, Kragujevca, Paraćina, Trstenika, Niša, Pirota, Vranja, Leskovca i Kosovske Mitrovice.

Gradska opština Savski venac je ustupila na korišćenje svoje prostorije i neophodnu tehničku opremu za realizaciju treninga. Podršku pri realizaciji projekta pružili su takođe Savez gluvih i nagluvih Srbije, lokalne organizacije gluvih, Gradska organizacija gluvih Beograda i Coca-cola HBC Serbia.

Savez gluvih i nagluvih Srbije i ATSZJ potpisali su Zajedničku izjavu o saradnji koja garantuje podelu uloga, zajedničku promociju i prava na korišćenja tumača.

Obukom tumača za znakovni jezik, učesnici su postali deo edukacija koja teži evropskim i svetskim standardima profesije kakva odgovara zajednici gluvih u Srbiji. Tumači su podstaknuti da sami predlažu oblasti u kojima im je potrebno usavršavanje kako bi unapredili svoje usluge.  

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika je 7. decembra 2010. godine primljena u članstvo Evropskog foruma tumača znakovnog jezika (European Forum of Sign Language Interpreters- EFSLI).

PRVI MODUL

Prvi modul obuke „Uloga tumača i priprema za zadatak“ je održan 20-21.novembra 2010. Obuhvatao je više tema: istorija i nastanak profesije tumača znakovnog jezika, predrasude o znakovnom jeziku, uloga profesionalnog tumača u komunikaciji između gluvih i čujućih korisnika, razlika između srpskog znakovnog jezika i znakovnog srprskog, značaj pripreme pre odlaska na profesionalni zadatak i „time lag“ tehnika prevođenja.

DRUGI MODUL

Drugi modul obuke „Prevodilačka etika“ , koji je održan 27-28.novembra 2010. godine odnosila se na etički kodeks profesije, specifičnosti prevođenja monologa i davanje povratnih informacija (feedback).

TREĆI MODUL 

Treći modul obuke obuhvatao je „Monolog, dijalog i višesmerni diskurs“ i „ Prevodilački servis za znakovni jezik GOGB- iskustva i tendencije“ i održan je poslednjeg vikenda 11-12. Decembra 21010. godine. Ovaj modul je obuhvatao teme kao što su: specifičnosti prevođenja monologa tumač i tumačenje. Role play- radionice su predstavljale niz scenarija koje su svakom učesniku u u igri dodeljene određene uloge uz pomoć čujućih i gluvih demonstratora. Scenarija su se odnosila na neke od oblasti u kojima se najčešće prevodi: zdravstvo, policija, razgovor sa poslodavcem, razgovor sa advokatom i sastanak. Održana prezentacija Prevodilačkog servisa pružila je učesnicima informacije  o inicijativama koje su bile preuzete kako bi servis bio osnovan. Razjašnjene su dileme u vezi sa administrativnim delom funkcionisanja prevodilačkog servisa i učesnici su upoznati sa istraživanjem obavljenim nakon realizacije pilot projekta „Servis tumača znakovnog jezika za gluve osobe“

Nakon poslednjeg modula, dodeljeni su sertifikati učesnicima obuke.