• Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika
  • Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika
  • Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika
  • Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika

Nazad na stranu sa projektima...


Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika

U okviru projekta „Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika“ finansiranog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, održane su tokom oktobra i novembra 2011. godine,  radionice pod nazivom „Imam pravo“, u Kruševacu, Paraćinu, Leskovacu, Novom Sadu, Valjevu, Pirotu i Trsteniku.

Cilj održanih radionica je potpuno učešće gluvih i nagluvih osoba u komunikaciji i samostalno donošenje odluka.

U okviru radionice govorilo se o pravu gluvih i nagluvih osoba na korišćenje znakovnog jezika, o pravu na tumača za znakovni jezik, kao i o načinu saradnje korisnika i tumača za znakovni jezik.

Radionica se odvijala na srpskom znakovnom jeziku i sa velikim interesovanjem ju je ispratilo preko 250 osoba.

Radionice su vodili su Mihailo Gordić- predstavnik Gradske organizacije gluvih Beograda, Desanka Žižić-koordinatorka Prevodilačkog servisa za znakovni jezik u Beogradu, Vera Jovanović- tumač za znakovni jezik, Slađana Gordić - gluva osoba, korisnik Prevodilačkog servisa u Beogradu i Ivana Bućko -  tumač za znakovni jezik.

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o radu Prevodilačkih servisa za znakovni jezik.

PdfIzveštaj o sprovedenom istraživanju o radu prevodilačkih servisa za znakovni jezik 2012