• Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
<<<123>>>

Festival poezije na znakovnom jeziku

Projekat „Festival poezije na znakovnom jeziku", Asociacija tumača srpskog znakovnog jezika je realizovala uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.Festival se prvi put ...

Detaljnije...

Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na SZJ i promocija profesije tumača znakovnog jezika

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) u saradnji sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda je realizovala projekat “Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik i promocija profesije tumača znakovnog ...

Detaljnije...

Obuka tumača srpskog znakovnog jezika

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) je u periodu od 12. do 14. juna 2015. godine realizovala trodnevnu vikend obuku za tumače srpskog znakovnog jezika.Projekat „Obuka tumača srpskog znakovnog jezika“ su podržali Ministarstvo ...

Detaljnije...

Inkluzivna kultura

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika, u partnerstvu sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda, od aprila do jula 2014. godine realizovala je projekat „Inkluzivna kultura – uključivanje gluvih i nagluvih osoba u društvenu zajednicu ...

Detaljnije...

U susret zdravlju

U okviru projekta „U susret zdravlju“ koji je realizovala Gradska organizacija gluvih Beograda u partnerstvu sa Studentskom unijom medicinara i našom organizacijom, finansiranog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za ...

Detaljnije...
<<<123>>>